VARGA Zsolt

A digitális képek világában szocilizálódva talán egyértelmű, hogy a festőiséget nagyban befolyásolja a képernyők vizuális világa. Varga Zsolt festészete folyamatosan reflektál a fotóra és a digitális képalkotás nyújtotta lehetőségekre. Változatos anyag- és felülethasználatával látásunk tanult sémáit teszi művészetének központi témájává, miközben folyamatosan kérdéseket fogalmaz meg a frontális nézőpont, a sík felületen létrehozott tér illúziója, valamint a geometrikus síkidomok által keltett hatásokkal kapcsolatban.

CV

KATALÓGUS

Képei